Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 6 - Ekosystem i balans

Mål för lektionen:

  • Förklara hur olika populationers storlekar påverkar varandra.
  • Kunna tolka och konstruera populationsdiagram.
  • Förklara vad en ekologisk nisch är.

Lektion 1

Introduktion till ekologi

Lektion 2

Fotosyntesen

Lektion 3

Kolets kretslopp

Lektion 4

Närsalters kretslopp

Lektion 5

Näringskedjor och energiförluster

Lektion 6

Ekosystem i balans

Lektion 7

Biologisk mångfald

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.