Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 5 - Näringskedjor och energiförluster

Mål för lektionen:

  • Förklara begreppen producent, destruent och konsument.
  • Förklara begreppen näringskedja och näringsväv.
  • Rita näringskedjor och näringsvävar.
  • Redogöra för hur energi förloras i en näringskedja.
  • Beräkna ungefär hur mycket energi som är kvar av ursprungsenergin i varje steg i en näringskedja.

Lektion 1

Introduktion till ekologi

Lektion 2

Fotosyntesen

Lektion 3

Kolets kretslopp

Lektion 4

Närsalters kretslopp

Lektion 5

Näringskedjor och energiförluster

Lektion 6

Ekosystem i balans

Lektion 7

Biologisk mångfald

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.