Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 1 - Introduktion till ekologi

Mål för lektionen:

  • Förklara vad ett ekosystem är och ge olika exempel på sådana.
  • Förklara begreppen individ, population, samhälle och biosfär.

Lektion 1

Introduktion till ekologi

Lektion 2

Fotosyntesen

Lektion 3

Kolets kretslopp

Lektion 4

Närsalters kretslopp

Lektion 5

Näringskedjor och energiförluster

Lektion 6

Ekosystem i balans

Lektion 7

Biologisk mångfald

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.