Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 4 - Närsalters kretslopp

Mål för lektionen:

  • Ge exempel på olika närsalter.
  • Förklara vad ett närsalt är.
  • Redogöra för närsalternas kretslopp.
  • Ge exempel på olika sätt som närsalter kan frigöras.

Lektion 1

Introduktion till ekologi

Lektion 2

Fotosyntesen

Lektion 3

Kolets kretslopp

Lektion 4

Närsalters kretslopp

Lektion 5

Näringskedjor och energiförluster

Lektion 6

Ekosystem i balans

Lektion 7

Biologisk mångfald

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.