Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 7 - Biologisk mångfald

Mål för lektionen:

  • Förklara vad biologisk mångfald innebär.
  • Föra diskussion om vad som händer om en art plockas bort ur ett ekosystem.
  • Ge exempel på hur människor påverkar den biologiska mångfalden.

Lektion 1

Introduktion till ekologi

Lektion 2

Fotosyntesen

Lektion 3

Kolets kretslopp

Lektion 4

Närsalters kretslopp

Lektion 5

Näringskedjor och energiförluster

Lektion 6

Ekosystem i balans

Lektion 7

Biologisk mångfald

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.