Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Ekologi

Ekologi, som egentligen betyder läran om huset, handlar om hur organismerna samspelar med varandra i den miljö som de lever i. Organismerna lever i olika ekosystem där de måste finnas en balans mellan vilka arter som finns där. Vem som äter vem och hur mycket som finns att äta är väsentligt för att förstå hur en grupp av en art, en population, ökar eller minskar i antal. Genom att studera vem som äter vem med hjälp av näringskedjor börjar man förstå hur allting hänger ihop. Det gör också att vi slutligen kan dra en slutsats om varför det är viktigt med en biologisk mångfald.

Lektion 1

Introduktion till ekologi

Lektion 2

Fotosyntesen

Lektion 3

Kolets kretslopp

Lektion 4

Närsalters kretslopp

Lektion 5

Näringskedjor och energiförluster

Lektion 6

Ekosystem i balans

Lektion 7

Biologisk mångfald

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.