Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 8 - Andningsorganen

Mål för lektionen:

  • Förklara vad lungornas funktion är och hur luften kommer ner i lungorna.
  • Berätta om några villkor för den luft som andas in, och hur kroppen kan tillgodose dessa.
  • Förklara vad en alveol är och hur en sådan fungerar.
  • Definiera begreppet diafragma.
  • Redogör för hur ljud uppkommer med hjälp av stämbanden.

Lektion 1

Introduktion till människan

Lektion 2

Huden

Lektion 3

Skelettet och musklerna

Lektion 4

Blodet, hjärtat och blodkärlen

Lektion 5

Immunförsvaret

Lektion 6

Blodgrupper

Lektion 7

Matspjälkningssystemet

Lektion 8

Andningsorganen

Lektion 9

Kroppens avfallshantering

Lektion 10

Nervsystemet

Lektion 11

Hormoner

Lektion 12

Hjärnans uppbyggnad och utveckling

Lektion 13

Hjärnans kemi

Lektion 14

Örat

Lektion 15

Smak, lukt och känsel

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.