Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 1 - Introduktion till människan

Mål för lektionen:

  • Förklara vad en människa behöver för att leva.
  • Nämna tio organ som finns i kroppen.
  • Förklara hur celler bygger upp vävnad och i sin tur organ.
  • Namnge olika delar av en cell, samt redogöra för begreppet förbränning och nämna vart i cellerna det sker.
  • Redogöra för vad som gör att människor/organismer dör.

Lektion 1

Introduktion till människan

Lektion 2

Huden

Lektion 3

Skelettet och musklerna

Lektion 4

Blodet, hjärtat och blodkärlen

Lektion 5

Immunförsvaret

Lektion 6

Blodgrupper

Lektion 7

Matspjälkningssystemet

Lektion 8

Andningsorganen

Lektion 9

Kroppens avfallshantering

Lektion 10

Nervsystemet

Lektion 11

Hormoner

Lektion 12

Hjärnans uppbyggnad och utveckling

Lektion 13

Hjärnans kemi

Lektion 14

Örat

Lektion 15

Smak, lukt och känsel

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.