Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 12 - Hjärnans uppbyggnad och utveckling.

Mål för lektionen:

  • Förklara hur hjärnan är uppbyggd och vad de olika delarna har för funktion.
  • Förklara begreppen hypotalamus, amygdala och hippocampus.
  • Redogöra för hjärnans utveckling och vilka följder det får.
  • Förklara hur minnen lagras i hjärnan.
  • Jämföra hjärnans två halvor.

Lektion 1

Introduktion till människan

Lektion 2

Huden

Lektion 3

Skelettet och musklerna

Lektion 4

Blodet, hjärtat och blodkärlen

Lektion 5

Immunförsvaret

Lektion 6

Blodgrupper

Lektion 7

Matspjälkningssystemet

Lektion 8

Andningsorganen

Lektion 9

Kroppens avfallshantering

Lektion 10

Nervsystemet

Lektion 11

Hormoner

Lektion 12

Hjärnans uppbyggnad och utveckling

Lektion 13

Hjärnans kemi

Lektion 14

Örat

Lektion 15

Smak, lukt och känsel

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.