Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 5 - Fåglar och däggdjur

Mål för lektionen:

  • Förklara vad det innebär att ett djur är jämnvarmt.
  • Redogöra för vad som gör att fåglar kan flyga.
  • Dela in arter i olika familjer av däggdjur.
  • Diskutera fördelar och nackdelar utifrån ett djurs storlek.

Lektion 1

Introduktion till djur

Lektion 2

Urdjur, svampdjur, nässeldjur, maskar, blötdjur och tagghudingar

Lektion 3

Leddjur

Lektion 4

Fiskar, groddjur och kräldjur

Lektion 5

Fåglar och däggdjur

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.