Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 4 - Fiskar, groddjur och kräldjur

Mål för lektionen:

  • Dela in arter i fiskar, groddjur och kräldjur baserad på föda, förökning och utseende.
  • Förklara vad det innebär att ett djur är växelvarmt.

Lektion 1

Introduktion till djur

Lektion 2

Urdjur, svampdjur, nässeldjur, maskar, blötdjur och tagghudingar

Lektion 3

Leddjur

Lektion 4

Fiskar, groddjur och kräldjur

Lektion 5

Fåglar och däggdjur

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.