Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 3 - Leddjur

Mål för lektionen:

  • Dela in arter i olika familjer av leddjur.
  • Redogöra för några karaktäristiska särdrag för de olika familjerna av leddjur.
  • Redogöra för fullständing och ofullständig förvandling hos insekter.

Lektion 1

Introduktion till djur

Lektion 2

Urdjur, svampdjur, nässeldjur, maskar, blötdjur och tagghudingar

Lektion 3

Leddjur

Lektion 4

Fiskar, groddjur och kräldjur

Lektion 5

Fåglar och däggdjur

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.