Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Ryggradslösa och ryggradsdjur

Det finns många olika arter av djur på Jorden, men i vilken ordning har de kommit till och vem har utvecklats av vem? Det ska vi ta reda på när går igenom många olika arter. Lägg särskilt märke till förändringarna som sker längs med evolutionen, du kanske blir överraskad över vilka djur som viss kroppsfunktion härstammar från.

Lektion 1

Introduktion till djur

Lektion 2

Urdjur, svampdjur, nässeldjur, maskar, blötdjur och tagghudingar

Lektion 3

Leddjur

Lektion 4

Fiskar, groddjur och kräldjur

Lektion 5

Fåglar och däggdjur

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.