Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 2 - Växthuseffekten och luftföroreningar

Mål för lektionen:

  • Förklara vad en luftförorening är och ge exempel på lokala, regionala och globala luftföroreningar.
  • I detalj redogöra för växthuseffekten.
  • Resonera kring olika scenarion av den globala uppvärmningen.
  • Förklara vad försurning och surt regn är.
  • Berätta om hur en katalysator fungerar.

Lektion 1

Atmosfären

Lektion 2

Växthuseffekten och luftföroreningar

© Copyright 2017-2021 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.