Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 1 - Atmosfären

Mål för lektionen:

  • Förklara vad atmosfären är och vilka gaser som den består av.
  • Förklara vad ozon är, vart det finns i atmosfären, och hur det bildas.

Lektion 1

Atmosfären

Lektion 2

Växthuseffekten och luftföroreningar

© Copyright 2017-2021 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.