Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 6 - Preventivmedel

Mål för lektionen:

  • Förklara hur olika preventivmedel fungerar.

Lektion 1

Mannens könsorgan

Lektion 2

Kvinnans könsorgan

Lektion 3

Från samlag till nyfött barn

Lektion 4

Lust och sexuella läggningar

Lektion 5

Könssjukdomar

Lektion 6

Preventivmedel

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.