Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 5 - Könssjukdomar

Mål för lektionen:

  • Känna till vad HIV, AIDS, klamydia, kondylom, genital herpes och syfilis.
  • Berätta om varför könssjukdomar enkelt kan överföras.
  • Förklara vad smittskyddslagen säger.

Lektion 1

Mannens könsorgan

Lektion 2

Kvinnans könsorgan

Lektion 3

Från samlag till nyfött barn

Lektion 4

Lust och sexuella läggningar

Lektion 5

Könssjukdomar

Lektion 6

Preventivmedel

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.