Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Matens kemi

Har du någonsin funderat på vad det är som du egentligen stoppar i dig? Du är säkert medveten om att du äter kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler. Med vilka de egentligen är, och hur de ser ut ska vi studera närmre i detta avsnitt. Vi kommer alltså studera maten på molekylnivå. Hur den bryts ner eller byggs upp och vilka egenskaper den har. Någon som blir hungrig?

Lektion 1

Mono- och disackarider

Lektion 2

Polysackarider

Lektion 3

Lipider

Lektion 4

Proteiner

Lektion 5

Vitaminer och mineraler

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.