Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Bakterier, svampar och växter

Biologi är läran om livet. Allt levande kallas för organismer och är uppbyggda av en eller fler celler. Man kan dela in organismerna i fyra olika grupper: Bakterier, växter, svampar och djur. Vi får lära oss hur deras celler ser ut och sedan fokuserar vi på hur livet har utvecklats, från bakterier till växter och svampar. Vi stöter redan nu på ett centralt begrepp inom biologin, nämligen fotosyntesen. Växternas förmåga att skapa sin egen mat med hjälp av koldioxid, vatten och solljus är väsentligt för allt liv på jorden.

Lektion 1

Organismer

Lektion 2

Bakterier och arkéer

Lektion 3

Växtcellen och fotosyntesen

Lektion 4

Växters utveckling

Lektion 5

Alger, mossor, lummer, fräken och ormbunkar

Lektion 6

Fröväxter och deras förökning

Lektion 7

Svampar och lavar

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.