Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Lektion 7 - Svampar och lavar

Mål för lektionen:

  • Rita en modell av en svamp och namnge dess olika delar.
  • Redogöra för begreppen mykorrhiza, symbios och lav.

Lektion 1

Organismer

Lektion 2

Bakterier och arkéer

Lektion 3

Växtcellen och fotosyntesen

Lektion 4

Växters utveckling

Lektion 5

Alger, mossor, lummer, fräken och ormbunkar

Lektion 6

Fröväxter och deras förökning

Lektion 7

Svampar och lavar

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.