Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

En hållbar utveckling

Vilket förpackningsmaterial är det optimala? Vårt syfte är inte att predika vad man ska eller inte ska tycka i miljöfrågan. Däremot kommer du få kunskaper om olika förpackningsmaterial, deras tillverkningsprocess och kretslopp för att kunna fatta dig en egen åsikt. Du kommer få lära dig om aluminium, järn, papper, polymerer och plaster för att du ska kunna bidra till diskussionen om en hååbar utveckling.

Lektion 1

Aluminium

Lektion 2

Järn

Lektion 3

Papper

Lektion 4

Polymerer och plaster

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.