Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Elektrokemi

Batterier bygger på att det sker reaktioner för att elektroner ska förflytta sig från ett ämne till ett annat. Sådana reaktioner kallas för oxidation och reduktion och det är sådana som studeras i detta avsnitt. När vi vet hur sådana reaktioner fungerar kan vi sedan gå in och studera hur ett batteri fungerar för att till slut göra tvärtom. Då får vi möjlighet att lägga ett lager med metall på en annan metall. Ett exempel är galvaniserade spikar som har ett lager med zink utan på en kärna av järn. Anledningen till varför det är bra får du snart lära dig.

Lektion 1

Oxidation och reduktion.

Lektion 2

Galvaniska element.

Lektion 3

Elektrolys.

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.