Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Kemisk energi

Kemi handlar inte bara om att materia arrangeras om på olika sätt i reaktioner. Det handlar också om att energi omvandlas mellan dess olika former när reaktioner sker. Vi börjar med att gå igenom energiprincipen, för att sedan se några olika typer av energi som finns. Vi kommer behandla begrepp som exoterm och endoterm reaktion, och se hur energin omvandlas under olika reaktioners gång. Därefter ska vi förbränna olika kolväten och skriva deras reaktionsformler. Slutligen kommer vi diskutera några fördelar och nackdelar med förnybara och fossila bränslen.

Lektion 1

Kemisk energi

Lektion 2

Förbränning av organiska molekyler.

Lektion 3

Fossila och förnybara bränslen

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.