Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Organisk kemi

Organisk kemi är kolets kemi. Kol är ett mycket viktigt grundämne, och i kombination med andra grundämnen, kan man skapa molekyler med helt olika egenskaper. I detta avsnitt ska vi lära oss om olika ämnesklasser av kol så som alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, karboxylsyror och estrar. Vi lär oss rita molekylerna, namnge dem, och skriva deras kemiska beteckningar. När vi väl kan det ska vi ta en resa genom kolets kretslopp och se hur det ser ut. Därefter kan vi börja leta olja! Vi ska se hur man sorterar de olika molekylerna som finns i råolja så att man får ut exempelvis bensin och diesel.

Lektion 1

Alkaner

Lektion 2

Alkener och alkyner

Lektion 3

Alkoholer

Lektion 4

Karboxylsyror

Lektion 5

Estrar

Lektion 6

Kolets kretslopp

Lektion 7

Råolja och separation

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.