Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Atmosfären

Atmosfären är det lager med gas som omslutar jorden. Vi ska i detta avsnitt gå igenom hur atmosfären är uppbyggd. Sedan ska vi gå igenom hur den påverkas av växthuseffekten och luftföroreningar.¨ Vi kommer gå närmre in på vad som orsaker de olika luftföroreningarna, hur den globala uppvärmningen påverkar Jorden och hur det ser ut i framtiden.

Lektion 1

Atmosfären

Lektion 2

Växthuseffekten och luftföroreningar

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.