Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Joner, syror och baser.

Om du har bitit i en citron någon gång har du säkert känt av att det sticker på tungan och känns surt. I detta avsnitt ska vi förklara vad det är som gör att vätskor är sura. Vi ska även undersöka motsatsen till när det är surt, det vill säga när det är basiskt. Vi kommer sedan införa måttet pH som visar om ett ämne är surt eller basiskt, eller till och med neutralt. Hur man mäter pH är också en viktig del av det hela. Vi går igenom några olika metoder för detta och ser att det finns många så kallade indikatorer som man kan använda.

För att det ska kunna finnas syror och baser måste ämnen kunna förekomma som joner. Vi går igenom vad som är skillnad på en jon och en atom, och till sist låter vi joner reagera med varandra. Vi får då lära oss att skriva reaktionsformler.

Lektion 1

Syror och baser.

Lektion 2

Indikatorer.

Lektion 3

SIV - Syra i vatten.

Lektion 4

Joner.

Lektion 5

Olika reaktioner med syror och baser.

Lektion 6

Reaktioner med joner.

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.