Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Vatten

Vatten är ett mycket speciellt ämne och en förutsättning för att vi ska kunna ha liv på Jorden. I detta avsnitt ska vi studera vattenmolekylens egenskaper så som polaritet, och se hur det påverkar det som kallas för löslighet. Egenskapen polaritet kommer sedan förklara hur vattendroppar kan uppstå, tack vare det som kallas för ytspänning. Vi ska också gå igenom vattnets kretslopp och till slut ska vi kolla på hur man i dagens samhälle renar vatten med hjälp av reningsverk.

Lektion 1

Vattnets kretslopp.
Vattens egenskaper.

Lektion 2

Reningsverk.

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.