Vetenskap.online

Ett lätt sätt att förstå NO-undervisningen!

Materians grunder

För att lära sig kemi är det viktigt att känna till grunderna. I detta avsnitt kommer vi gå igenom hur atomer är uppbyggda och vad en molekyl är. Vi kommer studera det periodiska systemet och se vilka grundämnen som finns. Dessutom kollar vi på vilka egenskaper som ämnen kan ha och vilka fysikaliska former som materia kan förekomma som. Slutligen ska vi bli säkra på att navigera i det periodiska systemet med hjälp av att beräkna molekylmassor.

Lektion 1

Materia, atomer och molekyler.

Lektion 2

Fysikaliska former och egenskaper.

Lektion 3

Periodiska systemet.
Beräkna molekylmassor.

© Copyright 2017-2020 Vetenskap.online. ALL RIGHTS RESERVED.